Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Trạng thái Tải về
1 số 2793/QĐ-BCT 30/10/2020 Quyết định Ngày 30/10/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 2793/QĐ-BCT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Văn bản còn hiệu lực
2 114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định Nghị định 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Văn bản còn hiệu lực
3 124/NQ-CP 03/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Văn bản còn hiệu lực
4 6162/BCT-CN 19/08/2020 Công văn Công văn 6162/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Văn bản còn hiệu lực
5 115/NQ-CP 06/08/2020 Nghị quyết Ghị quyết 115/NQ-CP năm 2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ do Chính phủ ban hành Văn bản còn hiệu lực
6 Số: 214/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết Nghị quyết Số: 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản còn hiệu lực
7 11/2020/QĐ-UBND 05/06/2020 Quyết định Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND Về Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội Văn bản còn hiệu lực
8 57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Nghị định Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế nhặp khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Văn bản còn hiệu lực
9 94/KH-UBND 05/05/2020 Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2020 Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND Thành phố vê việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2020 Văn bản còn hiệu lực
10 11/VBHN-BCT 09/03/2020 Thông tư Văn bản hơp nhát 11/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm đãi ưu đãi đối với các dưn án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Bộ Công Thương ban hành. Văn bản còn hiệu lực

Hiển thị 1 đến 10 trong 286 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC