Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 55-BCT về hướng dẫn xác nhận ưu đãi CNHT
 Thứ Tư_1/2/2023

Thông tư số 55/2015/TT-BCT về quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 Thứ Tư_1/2/2023

Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Quy định trình tự, thủ tục ác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
 Thứ Sáu_20/1/2023

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 Thứ Sáu_20/1/2023

Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC