Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 55-BCT về hướng dẫn xác nhận ưu đãi CNHT
 Thứ Tư_1/2/2023

Thông tư số 55/2015/TT-BCT về quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 Thứ Tư_1/2/2023

Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Quy định trình tự, thủ tục ác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
 Thứ Sáu_20/1/2023

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 Thứ Sáu_20/1/2023

Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021
 Thứ Hai_20/1/2020

​Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương trân trọng thông báo tới các Đơn vị về việc đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

Thông báo đăng ký nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019
 Thứ Bảy_10/3/2018

V/v hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Triển vọng từ hạt nhựa kháng khuẩn
 Thứ Hai_11/9/2017

Ngành nhựa sẽ đạt được bước tiến lớn trong bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nếu nhân rộng sử dụng hạt nhựa kháng khuẩn…

Hiển thị 1 đến 10 trong 39 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC