Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Nhiều cơ hội cho công nghiệp phụ trợ
 Thứ Tư_17/9/2014

Nếu biết nắm bắt và có được các cơ chế hỗ trợ, các doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đang có nhiều cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam
 Thứ Hai_15/9/2014

Ông Masahiko Koumura, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bàn, thành viên Hạ Viện, cho rằng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật sẽ là rất lớn.

Hiển thị 961 đến 964 trong 964 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC