Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Xuất khẩu máy tính sản phẩm điện tử sang thị trường Hồng Kông 10 tháng năm 2022 đạt trên 5,03 tỷ USD
 Thứ Năm_10/11/2022

Trong 10 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta sang thị trường Hồng Kông đạt trên 5,03 tỷ USD, tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu điện thoại năm 2022 tăng 10%
 Thứ Năm_10/11/2022

Trước đó, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10/2022 xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 5,27 tỷ USD, tăng 5,71% so với tháng trước còn so với cùng kỳ năm 2021 giảm 5,41%. Tính đến hết 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 50,37 tỷ USD, tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 16,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 10 tháng đầu năm 2022. Dự báo, với đà tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước năm 2022 sẽ đạt khoảng 55 – 57 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Nhập khẩu máy tính sản phẩm điện tử từ thị trường Nhật Bản đạt trên 6 tỷ USD
 Thứ Năm_10/11/2022

10 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta từ thị trường Nhật Bản đạt 6,02 tỷ USD, tăng trưởng 29,91% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 8,56% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước.

Nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử năm 2022 đạt trên 82 tỷ USD
 Thứ Tư_9/11/2022

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10/2022 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta ước đạt trên 6,49 tỷ USD, giảm 3,29% so với tháng trước và tăng 0,49% so với tháng 10/2021. Tính đến hết 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt trên 70,44 tỷ USD, tăng 16,62% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,22% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Dự báo, năm 2022, nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta ước đạt trên 82 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2021.

Nhập khẩu điện thoại và linh kiện 10 tháng năm 2022 đạt 17,77 tỷ USD
 Thứ Tư_9/11/2022

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10/2022 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta ước đạt trên 1,98 tỷ USD, tăng 3,46% so với tháng trước nhưng lại giảm 1,1% so với tháng 10/2021. Tính đến hết 10 tháng năm 2022, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 17,77 tỷ USD, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 5,86% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

10 tháng năm 2022, xuất khẩu máy vi tính và linh kiện sang thị trường Hoa Kỳ tăng khá
 Thứ Tư_9/11/2022

Xuất khẩu mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta sang thị trường Hoa Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 13,22 tỷ USD, tăng 26,42% so với cùng kỳ năm 2021và chiếm 28,37 tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Nhập khẩu máy tính sản phẩm điện tử từ thị trường Asean đạt trên 5,46 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022
 Thứ Tư_9/11/2022

10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu máy tính sản phẩm điện tử từ thị trường Asean đạt trên 5,46 tỷ USD, tăng 25,58% so với 10 tháng đầu năm 2021 và chiếm 7,75% kim ngạch nhập khẩu hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước.

Sản xuất điện thoại 10 tháng năm 2022 đạt 178,5 triệu chiếc
 Thứ Ba_8/11/2022

Tháng 10/2022, số lượng điện thoại sản xuất ước đạt khoảng 20,9 triệu chiếc, tăng 12,4% so với tháng trước và tăng 2,1% so với tháng 10/2021; Tính đến hết 10 tháng năm 2022, số lượng điện thoại sản xuất ước đạt khoảng 178,5 triệu chiếc, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiển thị 1 đến 10 trong 355 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC