Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Quảng Ngãi: Phê duyệt đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và thầm nhìn đến năm 2030
Chuyên mục: Tin chính sách Sự kiện:

Ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành ban hành quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Công nghiệp hỗ trợ là một trong những động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá. Nói cách khác, công nghiệp hỗ trợ chính là ‘bệ đỡ’ cho sự phát triển sản xuất công nghiệp, là nền tảng, cơ sở để sản xuất công nghiệp phát triển mạnh hơn. Chất lượng của các sản phẩm chi tiết, linh kiện được sản xuất từ ngành công nghiệp hỗ trợ thể hiện rõ ở chất lượng sản phẩm đầu ra cuối cùng của các sản phẩm. Ngoài ra, công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ tạo điều kiện thu hút được đầu tư nước ngoài và tạo tăng trưởng bền vững. 


Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo là một trong 5 ngành được ưu tiên hỗ trợ phát triển

Nhận thức rõ tầm quan trọng trên, tỉnh Quảng Ngãi định hướng việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng phát triển của thế giới, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng và phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Quảng Ngãi, với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có khả năng cạnh tranh cao; ưu tiên đầu tư thực hiện các chính sách khuyến khích nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo nền tảng để phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; từng bước đáp ứng nhu cầu về nguyên, phụ liệu cho sản xuất tại địa phương, cho toàn Vùng và cả nước cả về số lượng lẫn chất lượng; đến năm 2030 sẽ Phát triển tỉnh Quảng Ngãi trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ (về một số chủng loại sản phẩm) cho cả Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã lựa chọn những lĩnh vực, nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ ngành lọc, hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; công nghiệp hỗ trợ ngành chế biến thực phẩm, chế biến gỗ; công nghiệp hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đưa ra một số giải pháp như lựa chọn mô hình phát triển hỗn hợp, có sự kết hợp giữa chiến lược kéo và chiến lược đẩy; xây dựng khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp chuyên sâu, hình thành các cụm liên kết sản xuất phục vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng cơ chế liên kết phát triển giữa tỉnh Quảng Ngãi và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; giải pháp về bảo vệ môi trường; giải pháp về tín dụng, đầu tư; giải pháp về cung cấp dịch vụ hành chính công.

​​Nội dung chi tiết tại file đính kèm: 1125_QD-UBND_487584.doc

Tác giả: Ban Biên tập tổng hợp
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC