Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

IUH ký kết hợp tác với Doanh nghiệp và Viện nghiên cứu về chuyển giao công nghệ
Chuyên mục: Chuyển giao công nghệ Sự kiện:

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các viện nghiên cứu, DN là một trong những bước đi nhằm thực hiện được mục tiêu chiến lược của IUH trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ngày 10/11/2020, tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) đã diễn ra buổi Lễ ký kết các Thỏa thuận phối hợp - hợp tác nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ giữa IUH với 02 Viện nghiên cứu và 08 Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ cơ khí, công nghệ điện - điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ quản lý môi trường và công nghệ hóa học.

Theo các văn bản Thỏa thuận, IUH sẵn sàng cung cấp các phòng thí nghiệm cùng các máy móc, trang thiết bị hiện đại, và nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học (NCKH) chất lượng cao để cùng thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo đặt hàng của Doanh nghiệp và Viện nghiên cứu. Ngoài ra IUH sẽ cùng Doanh nghiệp và Viện nghiên cứu phối hợp nghiên cứu để tạo ra sản phẩm KHCN có đồng thương hiệu và đồng đăng ký sở hữu trí tuệ.

IUH sẵn sàng chuyển giao các kết quả từ các đề tài NCKH hàng năm của nhà trường phù hợp với nhu cầu đặt hàng của của Doanh nghiệp và Viện nghiên cứu.

Các Doanh nghiệp và Viện nghiên cứu sẽ triển khai các chương trình thực tập cho sinh viên và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp của IUH vào làm việc. Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp và IUH sẽ cùng phối hợp hiệu chỉnh, xây dựng các chương trình đào tạo nhằm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Ngoài ra, Doanh nghiệp với thế mạnh thị trường sẽ thực hiện việc đưa các kết quả nghiên cứu của nhà trường tiếp cận với thực tiễn và phát triển sản phẩm KHCN phục vụ xã hội.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này là một trong những bước đi nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của IUH trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Về phía doanh nghiệp, việc hợp tác này giúp cung cấp cho doanh nghiệp lực lượng R&D chất lượng cao và giảm bớt các chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm. Đặc biệt hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Trường đại học, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp là hướng đi phù hợp với xu thế của của các trường đại học trên thế giới và góp phần vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

IUH là trường đại học lớn có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, ô tô, tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ và quản lý môi trường. Trường có cơ sờ vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng được công tác nghiên cứu và học tập. Đặc biệt, IUH có nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng cao phù hợp với ngành nghề tuyển dụng của DN.

Tác giả: Ban biên tập tổng hợp (TT)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC