Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đà Nẵng tăng cường hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất
Chuyên mục: Chuyển giao công nghệ Sự kiện:

Trong giai đoan 2020-2025, Sở Công thương đặt ra mục tiêu chương trình khuyến công sẽ hỗ trợ xây dựng 7-10 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 70 - 80 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Ngày 13/11/2020, Sở Công thương Đà Nẵng  đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện "Chương trình khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025".

Theo Sở Công thương, hiệu quả nổi bật của Chương trình khuyến công trên địa bàn Đà Nẵng trong giai đoạn 2016-2020 là hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; góp phần nâng cao năng suất lao động, đổi mới chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Đây là chương trình được thực hiện nhiều nhất, chiếm gần 40% kinh phí khuyến công quốc gia và gần 60% kinh phí khuyến công địa phương vì phù hợp với nhu cầu của các địa phương, doanh nghiệp.

Việc tổ chức thực hiện và sử dụng nguồn kinh phí khuyến công bảo đảm đúng mục đích và phù hợp với nội dung hoạt động khuyến công. Các đề án khuyến công được triển khai phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển và lợi thế của các địa phương trên địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cũng trong giai đoạn này, tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình khuyến công quốc gia được Bộ Công thương phê duyệt cho thành phố Đà Nẵng hơn 5,2 tỷ đồng với 17 đề án; chương trình khuyến công địa phương do UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt thực hiện gần 5,8 tỷ đồng, thực hiện tổng cộng 72 đề án và các hoạt động khuyến công địa phương có liên quan khác.

Trong giai đoan 2020-2025, Sở Công thương đặt ra mục tiêu chương trình khuyến công sẽ hỗ trợ xây dựng 7-10 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 70 - 80 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn, sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp; hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho khoảng 30 đơn vị; xây dựng 5-6 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức 2 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và đề cử tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp và tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tác giả: Ban biên tập tổng hợp (TT)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC