Thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025
Chuyên mục: Tin chính sách Sự kiện:

Giai đoạn từ năm 2021-2025, Tây Ninh tập trung hỗ trợ phát triển CNHT thuộc ba lĩnh vực chủ yếu, gồm: linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may-da giày và công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng của chương trình gồm: các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; Các tổ chức tham gia công tác quản lý và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ khuyến công; Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đối với chương trình khuyến công, mục tiêu giai đoạn 2021-2025, có trên 250 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ chương trình khuyến công địa phương. Trong đó, hỗ trợ cho khoảng 150 doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Chương trình tập trung vào các mục tiêu như: hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho cơ sở sản xuất công nghiệp; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, xúc tiến thương mại, công nghiệp hỗ trợ, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Đối với chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), mục tiêu của chương trình là phát triển CNHT gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy, phát triển ngành công nghiệp của tỉnh; huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển CNHT, trọng tâm là thành phần kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng, phát triển nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp CNHT với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn từ năm 2021-2025, Tây Ninh sẽ tập trung hỗ trợ phát triển CNHT thuộc ba lĩnh vực chủ yếu: linh kiện phụ tùng; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Nội dung cụ thể gồm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

Tác giả: Ban biên tập tổng hợp (TT)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC