Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Bắc Ninh: Phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
Chuyên mục: Tin chính sách Sự kiện:

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Bắc Ninh nhận định tỉnh mình có nhu cầu và lợi thế phát triển trong các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghệ cao, chế biến thực phẩm - đồ uống. Với những lợi thế này, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó 70% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 15% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng từ 8% - 9%; liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước; mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 5-10 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho Samsung và các doanh nghiệp FDI khác. 


Sản xuất linh kiện điện tử là một trong những ngành lợi thế của tỉnh Bắc Ninh

Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác nhau, cụ thể:

  • Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
  • Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất
  • Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
  • Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu
  • Xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm.

Tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng, chương trình công nghiệp hỗ trợ sẽ đạt hiệu quả cao; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất công nghiệp; chuyển công nghiệp sang sản xuất, chế tạo, công nghệ cao; khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng sáng chế, sáng kiến từ doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu phát triển nước ngoài; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.
   
Nội dung chi tiết của Quyết định số 295/QĐ-UBND tại đây:295_QD-UBND_490102.doc
Tác giả: Ban Biên tập tổng hợp
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC