Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Tập đoàn Algeria tìm đối tác trong lĩnh vực dệt may, da giày
Loại sản phẩm: Dệt may

Tập đoàn dệt may, da giày GROUPE GETEX Spa của Algeria, địa chỉ : 131, Rue Hassiba Ben Bouali – Sidi M’hamed, Alger, có nhu cầu thiết lập quan hệ đối tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, da giày.

​​

Doanh nghiệp trong nước quan tâm, đề nghị liên hệ:

Bà  KHELFOUNE FATEH,  Giám đốc nghiên cứu phát triển, Truyền thông và đối tác

Tél : +21321 67 92 85

Fax : +21321 67 02 28

Mobile : +213560 46 01 49 

E-mail : f.khelfoune@getex.dz

Website : www.getex.dz​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC