Thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Pháp tìm kiếm nhà sản xuất giấy A4
Loại sản phẩm: Khác

Thương vụ Pháp xin thông báo hiện một doanh nghiệp nhập khẩu của Pháp có nhu cầu tìm kiếm nhà sản xuất giấy A4.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để trao đổi thông tin theo địa chỉ email sau: artifacts.sas@gmail.com (trao đổi bằng tiếng Anh).


​​
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC