Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm nhà cung ứng tiềm năng cho sản phẩm "Khay giấy định hình"
Loại sản phẩm: Khác

Khay giấy định hình (Pulp Mold)

​Thông tin chi tiết về sản phẩm được mô tả cụ thể như sau: 

Pulp Mold - SS.png

 Doanh nghiệp tham khảo chi tiết theo file đính kèm:

Thông tin sản phẩm Khay định hình làm bằng bột giấy (Pulp Mold)_031120.xlsx

 ​Doanh nghiệp tiềm năng quan tâm, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ:  

 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - Cục Công nghiệp 

 Email: csdl.idc@gmail.com​ ​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC