Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đơn vị cung cấp thiết bị nâng hạ ghế (cylinder)
Loại sản phẩm: Cơ khí

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đơn vị cung cấp thiết bị nâng hạ ghế (cylinder)

Các doanh nghiệp đang quan tâm và cũng như có khả năng đáp ứng các yêu cầu cung cấp thiết bị nâng hạ ghế (cylinder) vui lòng gửi đăng ký theo mẫu tại đường dẫn dưới đây và liên hệ với Thương vụ để biết thêm thông tin chi tiết cũng như được kết nối với đối tác.

Linh mẫu đăng ký:
https://drive.google.com/file/d/1OxtWaBvlDDS3JN6L8CqP7hVEv5OP_kIn/view?usp=sharing

Embassy of Viet Nam in the Republic of Korea, Trade Office

Trung tâm IDC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC