Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Algeria tìm nhà cung cấp máy móc, thiết bị sản xuất mỹ phẩm
Loại sản phẩm: Cơ khí

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ: Ông Benyouci Mohamed Email : mohamed.benyouci7@gmail.com

Khách hàng Algeria muốn nhập khẩu máy móc sản xuất mỹ phẩm và nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC