Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Rạng Đông tìm kiếm đối tác kết nối sản phẩm CNHT – Phích nước thủy tinh
Loại sản phẩm:

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (tiền thân là nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) được khởi công xây dựng từ năm 1958, là một trong 13 nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ, đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (tiền thân là nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) được khởi công xây dựng từ năm 1958, là một trong 13 nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ, đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về nguồn sáng LED; tiên phong phát triển hệ sinh thái 4.0 Xanh – Thông minh – Vì sức khỏe hạnh phúc con người; kiến tạo ngôi nhà thông minh, trường học thông minh, văn phòng thông minh, trang trại thông minh, đô thị thông minh.

Rạng Đông tìm kiếm đối tác kết nối sản phẩm phích nước thủy tinh với các thông số đi kèm và thông tin liên hệ như sau
​​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC