Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam

​​​​Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều tra, trước 17h00 ngày 08 tháng 3 năm 2018.


​Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Căn cứ Điều 82 (1) (a) của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 về việc rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất đối với vụ việc nêu trên.

Các bên liên quan theo quy định tại Điều 74 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo hướng dẫn lập hồ sơ kèm đính kèm thông báo này. Phạm vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá;

- Biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể;

- Thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Cơ quan điều tra lưu ý rằng việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đang có hiệu lực.

Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều tra, trước 17h00 ngày 08 tháng 3 năm 2018 (theo giờ Hà Nội), theo địa chỉ sau:

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Cán bộ điều tra:

- Phùng Gia Đức – Email: ducpg@moit.gov.vn

- Vũ Quỳnh Giao – Email: giaovq@moit.gov.vn

Điện thoại: 0084 222 05 002 (máy lẻ 1034, 1038)

Lưu ý: Hồ sơ được nộp sau 17h00 theo dấu công văn đến của Cục Phòng vệ thương mại và/hoặc theo email sẽ không được chấp nhận. Cơ quan điều tra không trả lại hồ sơ trong các trường hợp này.

Tác giả: Cục Phòng vệ thương mại
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC