Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Mời tham gia "Khóa đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen”

​Thực hiện đề án Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, Cục Công nghiệp và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp “Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen”.


Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ .

2. Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ áp dụng phương pháp cải tiến liên tục Kaizen.

- Mục tiêu:

+ Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp cải tiến liên tục từ quá trình sản xuất đến quá trình phân phối: giảm lãng phí trong các lĩnh vực như hàng tồn kho, hàng không đạt chất lượng, sản phẩm dư thừa, giảm thời gian chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân viên, chất lượng không đạt…

+ Tạo động lực thúc đẩy các cá nhân có ý tưởng cải tiến trong các hoạt động của mình; Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết, ý thức hướng tới giảm thiểu lãng phí.

+ Nâng cao năng lực hoạt động, kết quả kinh doanh và mang lại nhận thức cải tiến cho các doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động; …

3. Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu,

4. Thông tin chi tiết và liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy Mobile: 090.324.8485
Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498
Email: hongthuy247@gmail.com

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ biết và đăng ký, gửi danh sách (theo mẫu) về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.
 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC