Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh GMS
​​Chi tiết về Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh được tổ chức tại Hà Nội:

- Thời gian: ngày 30/3/2018 (buổi sáng: Kết nối doanh nghiệp; buổi chiều: Phiên chính Hội nghị, các Phiên chuyên ngành);

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia;

- Thành phần: Lãnh đạo các nước GMS, đại diện các Tổ chức/định chế tài chính quốc tế (WB, ADB, UNESCAP, AIIB), đại diện các đối tác phát triển, các tỉnh, thành phố thuộc các nước GMS, khoảng 1000 doanh nghiệp trong và ngoài khu vực GMS;

- Đăng kí tham dự: https://gmsclvsummits.mofa.gov.vn/EN/business/ (Doanh nghiệp tham dự cần đăng kí trước để làm thẻ ra vào);

- Ngôn ngữ: Phiên dịch cabin 7 ngôn ngữ (tiếng Việt, Trung, Thái, Lào, Campuchia, Mi-an-ma và Anh) sẽ được bố trí cho phiên toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh GMS; Phiên dịch cabin 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, Trung, Anh) sẽ được bố trí cho các Phiên Chuyên đề của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh GMS.

- Hạn đăng kí: 23/3/2018.​
Tác giả: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC