Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
​Căn cứ theo Điều 101 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đối với nội dung dự thảo Thông tư PVTM, Bộ Công Thương đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư PVTM và kính mời các cá nhân, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo thông tư.

Ý kiến đóng góp và chi tiết thông tin xin liên hệ :

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương,

Tầng 6, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ thư điện tử: chiptq@moit.gov.vn (bà Quỳnh Chi), anhhtqu@moit.gov.vn (bà Quỳnh Anh).

Điện thoại : 042-22205002 (máy lẻ 1012), DĐ : 0936563437

Dự thảo thông tư xem tại đây

Phụ lục 1: Đơn đăng ký bên liên quan vụ việc phòng vệ thương mại xem tại đây

Phụ lục 2: Đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại xem tại đây

Phụ lục 3: Báo cáo tình hình nhập khẩu xem tại đây.​​
Tác giả: Cục Phòng vệ thương mại
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC