Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Hồ sơ đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
​​    Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi và phát triển sau đại dịch, Bộ Công Thương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, một trong số đó là việc xây dựng một mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương, sau khi đã dự thảo, lấy ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan, Cục Công Thương địa phương đã ban hành mẫu hồ sơ, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.
    Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên đăng ký tham gia theo mẫu hồ sơ đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CTĐP, tại địa chỉ: www.arit.gov.vn
    Chi tiết cụ thể xem trong công văn số 984/CTĐP-TTCN đính kèm: CV984_CTĐP_0001.pdf  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC