Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018)
​Theo đó, 16 cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có danh sách tại đây.​​​​
Tác giả: Vụ Khoa học và Công nghệ
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC