Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

14 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018)
​Theo đó, 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có danh sách tại đây.​​
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC