Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp FDI tìm kiếm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu thị trường Mỹ và Mexico
Chuyên mục: Thị trường nước ngoài

​​​​​Danh mục sản phẩm tìm kiếm đối tác doanh nghiệp Việt Nam sản xuất xuất khẩu thị trường Mỹ và Mexico 

Page 1 - SN.png

Page 2 - SN.png 

Page 3 - SN.png 

Chi tiết theo file đính kèm: Product Information_20200915_1.0.0.xlsx ​ 

​Doanh nghiệp tiềm năng quan tâm, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ:  

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - Cục Công nghiệp 

Email: csdl.idc@gmail.com ​​

Tác giả: Trung tâm IDC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC