Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Nội dung câu hỏi:

​​Tình hình thị trường xuất khẩu ô tô Việt Nam trong tương lai?​

Người hỏi:Lê Minh Hoàng
Trả lời: ​(DĐDN) - Theo quy hoạch ngành công nghiệp ô tô, dự kiến đến năm 2020 Việt Nam sẽ có hơn 227.000 chiếc, đến 2025 hơn 466.000 chiếc và đến năm 2030 có gần 863.000 chiếc. Cùng với đó, xuất khẩu đạt 20.000 chiếc vào năm 2020, 37.000 chiếc vào năm 2025 và 90.000 chiếc vào 2035. (DĐDN) - Theo quy hoạch ngành công nghiệp ô tô , dự kiến đến năm 2020 Việt Nam sẽ có hơn 227.000 chiếc, đến 2025 hơn 466.000 chiếc và đến năm 2030 có gần 863.000 chiếc. Cùng với đó, xuất khẩu đạt 20.000 chiếc vào năm 2020, 37.000 chiếc vào năm 2025 và 90.000 chiếc vào 2035. Đó là những con số nằm trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô là trở thành ngành công nghiệp quan trọng của đất nước. Theo đó, dòng xe tải nhỏ, xe khách 10 chỗ trở lên và xe chở người đến 9 chỗ kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng phù hợp với hạ tầng giao thông và thu nhập của người dân thuộc nhóm sản phẩm ưu tiên. Dự kiến, xe ô tô đến 9 chỗ ngồi đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 60%; đến năm 2025 chiếm 65% và đến năm 2030 chiếm 70%. Xe ô tô trên 10 chỗ ngồi đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 90% và đến 2030 chiếm 92%. Xe ô tô tải đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 78% và đến năm 2030 chiếm 80%. Xe chuyên dùng đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 15% và đến năm 2030 chiếm 20%.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC