Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Nội dung câu hỏi: ​​​​​Công ty tôi là trung gian phân phối hàng hóa, khi ký hợp đồng kinh tế với Nhà Cung cấp, trong hợp đồng có qui định rõ phái bán đúng giá, đúng chương trình khuyến mãi của Nhà Cung Cấp theo từng tháng, quí do Nhà Cung cấp tổ chức. Vậy chúng tôi có cần phải có đầy đủ các thủ tục về xúc tiến hoạt động KM trên địa bàn không? Khi chúng tôi xuất Hóa đơn cho KH theo đúng chương trình Nhà Cung cấp xuất về cho chúng tôi thì có bị bên Thuế và bên Quản lý thị trường phạt không? Xin giải đáp sớm. Chân thành cảm ơn!​​​

Người hỏi:
Trả lời:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trường hợp Quý Công ty không phải là thương nhân thực hiện khuyến mại (chỉ là đơn vị tham gia phân phối các sản phẩm trong các chương trình khuyến mại của thương nhân khác) thì Công ty không có trách nhiệm phải thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC