Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đề án khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Research and Project on enhancing support industry in Vinh Phuc, province)
Chuyên mục:

Sáng 1/11, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện Đề án "Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2025".

​Đề án khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2025 gồm 5 phần, được xây dựng nhằm đánh giá hiện trạng, tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, đưa ra nhận định về những thành tựu, hạn chế phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến nay. Từ đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ làm luận cứ khoa học và thực tiễn xác định nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với các quy định hiện hành.  

Theo đánh giá của các chuyên gia, kết cấu báo cáo hợp lý, thông tin đầy đủ, phù hợp và thiết thực, đủ điều kiện để trình các cơ quan chức năng. Tuy nhiên để hoàn thiện thêm và đảm bảo tính khả thi, các ý kiến cho rằng Đề án cần đưa ra được chính sách cụ thể hơn và giải quyết được những vướng mắc đặt ra. Về nhu cầu vốn; cách đặt vấn đề về quy mô cung cầu phải đúng với tinh thần hội nhập. Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung thêm phần dự báo, nhất là dự báo về thị trường, khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu và thị trường nguồn nhân lực; đánh giá sâu thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ; đưa ra được những giải pháp cụ thể, nhất là một số chính sách mang tính đột phá.

Tại Hội thảo các đại biểu thống nhất đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề án trước khi trình cấp trên phê duyệt.

Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các lĩnh vực sản phẩm linh kiện, phụ tùng cao cấp cho các ngành công nghiệp sản xuất/lắp ráp ô tô, xe máy, ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp điện tử, công nghiệp diệt may, da giầy, công nghiệp công nghệ cao…Toàn tỉnh hiện có 43 doanh nghiệp tham gia lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, 17 doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí, chế tạo, 49 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp điện, điện tử, 06 doanh nghiệp dệt/may, da giày và 15 doanh nghiệp thuộc các ngành hỗ trợ công nghiệp khác.

Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ là chìa khóa thúc đẩy công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát triển, là nhân tôt quan trọng đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Chính vì vậy, việc tư vấn, phản biện vào đề án khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2025” càng trở nên quan trọng và bức thiết hơn.​
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC