Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021
Chuyên mục: Chương trình phát triển CNHT

​Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương trân trọng thông báo tới các Đơn vị về việc đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

​​Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt  Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương trân trọng thông báo tới các Đơn vị về việc đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

Các Đơn vị quan tâm và mong muốn tham gia Chương trình vui lòng gửi Hồ sơ đăng ký đề án về Cục Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 và bản mềm gửi về địa chỉ email: deancnht@gmail.com (Chi tiết hướng dẫn xem Công văn tại file đính kèm).​​CV số 21CN-CNHT_Chương trình phát triển CNHT 2021.pdf

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC