Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Trạng thái Tải về
1 Số: 92/2019/NĐ-CP 20/11/2019 Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020 Văn bản còn hiệu lực
2 Số: 3357/QĐ-BCT 08/11/2019 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Văn bản còn hiệu lực
3 Số: 85/2019/NĐ-CP 04/11/2019 Nghị định Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Văn bản còn hiệu lực
4 Số 27/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBT về Quy chế quản lý Khu, Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn tỉnh Sóc Trăng Văn bản còn hiệu lực
5 Số 58/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước tại khu công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận Văn bản còn hiệu lực
6 351/TB-VPCP 02/10/2019 Thông báo Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam và tình hình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030 Văn bản còn hiệu lực
7 1233/QĐ-TTg 20/09/2019 Quyết định Quyết định 1233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam Văn bản còn hiệu lực
8 Số: 28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Văn bản còn hiệu lực
9 Số: 28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Văn bản còn hiệu lực
10 Số 24/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Nghị quyết Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Cụm Công nghiệp, Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Văn bản còn hiệu lực

Hiển thị 1 đến 10 trong 273 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC