Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Một số thành tựu công nghệ cơ khí chế tạo thế giới trong thế kỷ XX và xu hướng phát triển đến năm 2030
 Thứ Hai_15/1/2018

Khoa học và công nghệ (KH&CN) cơ khí chế tạo của thế giới trong thế kỷ XX đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại như: Công nghệ thông tin, vật liệu nano, tự động hoá... Trong kinh tế, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo vẫn đóng vai trò chủ đạo, góp phần làm thay đổi diện mạo thế giới, với trên 20 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên các châu lục, chiếm tới 28% số lượng việc làm và đóng góp 25% giá trị tổng sản phẩm của thế giới. Bài viết này, tác giả giới thiệu một số thành tựu công nghệ cơ khí chế tạo thế giới trong thế kỷ XX và xu hướng phát triển đến năm 2030.

Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2017-2018
 Thứ Sáu_11/8/2017

Cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam là sản phẩm của dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu”, do liên minh Châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)

Tài liệu tham khảo về ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc (Documents on Automobile Industry of South Korea)
 Thứ Hai_31/10/2016

South Korea has important experiences of fostering SMEs in the Auto Part Industry

SIDEC xuất bản cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2016-2017 (Vietnam Manufacturing Supporting Industry Yearbook 2016-2017)
 Thứ Năm_18/8/2016

SIDEC is delighted to present our Annual Yearbook for 2016-2017 on Manufacturing Supporting Industries.

Hiển thị 1 đến 10 trong 64 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC