Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng của Bộ Công Thương năm 2017-2018 (Programme on supporting business to improve productivity and product quality)
 Thứ Tư_7/12/2016

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, trong năm 2017-2018, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp với các nội dung như sau:

Đề án khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Research and Project on enhancing support industry in Vinh Phuc, province)
 Thứ Ba_1/11/2016

Sáng 1/11, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện Đề án "Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn đến năm 2025".

Bình Phước: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo
 Chủ Nhật_7/8/2016

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn 2005-2016, sở đã phối hợp triển khai thực hiện 2 đề tài thuộc nhóm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo của tỉnh.

Bàn về “Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ”
 Thứ Sáu_3/6/2016

Chúng ta đều biết phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như nước ta, đang đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại, nhất là những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, xe máy; các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh,... để đạt được mong muốn đó, tất yếu phải thực hiện thành công việc nội địa hóa một cách cơ bản các ngành công nghiệp đó. Muốn vậy, phải phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ để các sản phẩm của nó thay thế dần, tiến tới thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu.

Mẫu đăng ký Nhiệm vụ thực hiện "Đề án 1556 năm 2017"
 Thứ Tư_1/6/2016

Công văn về việc đăng ký nhiệm vụ thực hiện Đề án 1556 năm 2017

Hiển thị 1 đến 10 trong 31 mục

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC