Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Số / Ký hiệu số 351/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/10/2019
Loại văn bản Thông báo
Trích yếu THÔNG BÁO 351/TB-VPCP NĂM 2019 KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY, DA GIẦY VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY, DA GIẦY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Trạng thái Văn bản còn hiệu lực
File đính kèm>/th>
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC