Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Sự đóng góp tích cực của các khu công nghiệp cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chuyên mục: Tin hoạt động Sự kiện:

Trong 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn toàn tỉnh tỉnh tăng trưởng cao, tạo đòn bẩy cho việc thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh diễn ra sôi động và đạt được hiệu quả cao.

Trong 3 quý đầu năm 2022, có nhiều nguyên nhân khách quan tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành công trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trong KCN đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy, đưa nhà máy đi vào hoạt động, góp phần tăng cao các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu và nộp ngân sách nhà nước. Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã phản ánh sự cố gắng lớn, đầu tư kinh doanh thật sự khởi sắc. Điều này được thể hiện rất rõ ràng trên các lĩnh vực sau:

Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy
Doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ ,ước đạt 460,09 triệu USD; giá trị xuất khẩu tăng 13% so với cùng kỳ ,ước đạt 389,37 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 496,05 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp  đã thu hút và giải quyết việc làm cho 2.181 lao động.

Công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy
Doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ, ước đạt 406,31 triệu USD; giá trị xuất khẩu tăng 20% so với cùng kỳ, ước đạt 178,45 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 722,57 tỷ đồng.

Đến nay, các doanh nghiệp đã thu hút và giải quyết việc làm cho 9.544 lao động

Điện tử, hỗ trợ điện tử
Doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ, ước đạt 4.776,72 triệu USD; giá trị xuất khẩu tăng 15% so với cùng kỳ, ước đạt 4.017,44 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 1.780,3 tỷ đồng.

Đến nay, các doanh nghiệp đã thu hút và giải quyết việc làm cho 75.259 lao động

Dệt may:
Doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ, ước đạt 176,75 triệu USD; giá trị xuất khẩu tăng 21% so với cùng kỳ, ước đạt 161,07 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 101,53 tỷ đồng.

Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may thu hút và giải quyết việc làm cho 18.628 lao động.

Những con số trên đã chứng minh trong 9 tháng đầu năm 2022, với mức tăng trưởng ấn tượng, các doanh nghiệp hoạt động ở những lĩnh vực chủ lực trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được rất nhiều chỉ tiêu quan trọng. Điều đó đã thắp lên niềm tin mãnh liệt về một năm 2022 gặt hái được nhiều thành công rực rỡ của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Ban biên tập tổng hợp​

Tác giả: Ban Biên tập tổng hợp
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC