Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ lãi suất 3% cho công nghiệp hỗ trợ trong dự thảo sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính Phủ
Chuyên mục: Tin hoạt động Sự kiện:

Vừa qua, Bộ Công Thương có tờ trình gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự thảo sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi mới được đề xuất. Theo dự thảo, mức cấp bù chênh lệch lãi suất là 3%/năm cho dự án công nghiệp hỗ trợ.

Bộ Công Thương xác định các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hưởng chính sách này không thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Hiện nay, có khoảng 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sẽ được hưởng các ưu đãi, gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công thương cũng đã cấp 206 giấy xác nhận ưu đãi cho doanh nghiệp có dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính Phủ đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cấp bù lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại với các khoản vay trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp để thực hiện đầu tư dự án. Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi vay với các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư; gắn với đó các chính sách hỗ trợ môi trường, đất đai.

Đáng chú ý, trong dự thảo sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính Phủ có nêu, mức cấp bù chênh lệch lãi suất là 3%/năm. Với chính sách này, mỗi dự án được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng một lần trong cùng một giai đoạn nếu dự án đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khác từ ngân sách nhà nước. Thời gian dự án được nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng thời hạn cho vay nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn. Chính sách này áp dụng với các khoản vay ký thỏa thuận vay vốn, giải ngân thực hiện đến hết năm 2030.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Với các chính sách ưu đãi và biện pháp hỗ trợ nêu trong dự thảo sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT sẽ từng bước phát triển và phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trưởng và sớm tiếp cận và tham gia vào chuỗi sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, giảm nhập siêu, nâng cao tính tự chủ nền kinh tế.​


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC