Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Tìm nhà sản xuất túi xách Việt Nam
Loại sản phẩm: Khác

​Công ty Brilliant Merchandising SB cần tìm nhà cung cấp túi xách Việt Nam ​Thông tin liên lệ: Mr. Paul Beh Senior Sales & Marketing Manager HP : +6016-3356319 Brilliant Merchandising Sdn Bhd l Bagman Corporation Sdn Bhd No.39, Jalan TPK 1/1, Taman Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia. Tel: 03-80761268 Fax: 03-80763268 Email: paul@bagman.com.my : 000642809856 : www.bagman.com.my : http://www.terminusbag.com : https://www.facebook.com/BagmanMalaysia : https://www.facebook.com/TerminusBag

Công ty Brilliant Merchandising SB cần tìm nhà cung cấp túi xách Việt Nam 

Thông tin liên lệ: 

Mr. Paul Beh

Senior Sales & Marketing Manager

HP : +6016-3356319 

 Brilliant Merchandising Sdn Bhd     l     Bagman Corporation Sdn Bhd

No.39, Jalan TPK 1/1, Taman Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia.

Tel: 03-80761268          Fax: 03-80763268          Email: paul@bagman.com.my

 

:

000642809856

 

:

www.bagman.com.my

 

:

http://www.terminusbag.com

 

:

https://www.facebook.com/BagmanMalaysia

 

:

https://www.facebook.com/TerminusBag

 


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC