Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

SAMSUNG: Nhu cầu tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng tiềm năng
Loại sản phẩm:

SAMSUNG: Nhu cầu tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng tiềm năng

Với nhu cầu hiện tại, Samsung đang tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng tiềm năng liên quan với một số hạng mục được mô tả như sau:


Thông tin 36 hạng mục chi tiết trong file đính kèm.png

Thông tin 36 hạng mục chi tiết trong file đính kèm

(Samsung) Sourcing Needs.xlsx


Q doanh nghiệp tiềm năng có khả năng đáp ứng được các hạng mục nêu trên vui lòng gửi thông tin liên hệ:


Samsung Electronics:

Ms. Đào Diệu Quỳnh (Professional II, Supplier Relationship Manage)

– Email: quynh.dd@samsung.com

– SĐT: 0869.089.882 – 022.2369.6971

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC