Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Một doanh nghiệp Thụy Sỹ thông qua Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại) đang tìm kiếm các Công ty Việt Nam sản xuất đồ phụ kiện buồng tắm/toilet (chất lượng cao) làm đối tác gia công.
Loại sản phẩm: Khác

Một doanh nghiệp Thụy Sỹ thông qua Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại) đang tìm kiếm các Công ty Việt Nam sản xuất đồ phụ kiện buồng tắm/toilet (chất lượng cao) làm đối tác gia công. Yêu cầu về sản phẩm: - Sản xuất các mặt hàng kẽm mạ crôm (zincdie-castings/zamak) (hình ảnh đính kèm). Yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp: - Do các sản phẩm này đều được mạ crôm, nên nhà sản xuất Việt Nam, hoặc phải trực tiếp tham gia vào quá trình mạ điện, hoặc phải làm việc với đối tác thứ ba am hiểu và sản xuất được sản phẩm sử dụng quá trình mạ điện; - Doanh nghiệp Việt Nam phải có cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của mình/ hoặc cơ sở sản xuất của bên thứ ba đảm bảo chất lượng (trong trường hợp cần nhà thầu phụ); - Đội ngũ nói tiếng Anh (Cán bộ quản lý/ Kỹ thuật viên/ Văn phòng – NV phụ trách xuất khẩu); - Doanh nghiệp Việt Nam phải có Danh mục/ Phạm vi sản phẩm/ Tài liệu tham khảo; - Có khả năng sản xuất các sản phẩm ở mức yêu cầu (Các đặc tính kỹ thuật đối với sản phẩm sẽ được phía đối tác trao đổi rõ); - Có sự quan tâm và mong muốn làm việc, hợp tác với các công ty Thụy Sỹ; - Sẵn sàng báo giá.

Một doanh nghiệp Thụy Sỹ thông qua Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại) đang tìm kiếm các Công ty Việt Nam sản xuất đồ phụ kiện buồng tắm/toilet (chất lượng cao) làm đối tác gia công.​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC