Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm gốm sứ và nhà sản xuất sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông⁄vải tại Việt Nam
Loại sản phẩm: Dệt may

1.Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm gốm sứ tại Việt Nam (để thay thế bạn hàng sản xuất hiện nay tại Trung Quốc), thông tin liên hệ: - Mr Anders Bjärne Email: harvesttime@telia.com Địa chỉ: Folkungagatan 7, S-411 02 Göteborg, Sweden Tel: (46) 31 153217 www.harvesttime.se 2. Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông/vải tại Việt Nam (Vietnamese manufacturer of soft toys /plush animals), thông tin liên hệ: - Mr. Göran Hammar, Manager Bohus Form HB Email: bohus-form@telia.com

. Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm gốm sứ tại Việt Nam (để thay thế bạn hàng sản xuất hiện nay tại Trung Quốc)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC