Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp gia công hàng may mặc
Loại sản phẩm: Dệt may

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam gia công hàng may mặc (sportwear và casual wear).

​Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển se@moit.gov.vn trước ngày 10/8/2020.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC