Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a tìm mua quần áo nữ và trẻ em
Loại sản phẩm: Dệt may

Thương vụ Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a nhận được yêu cầu của một doanh tìm mua quần quần áo nữ và trẻ em.

Nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp. 

Debra Billin
debrabillin@gmail.com

ĐỐI TÁC

HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP VÀ CHỈNH SỬA