Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu hàng dệt - may
Loại sản phẩm: Dệt may

Thông tin liên hệ: AFTAAB BUSINESS NETWORK LTD., R.C No.812938 issued on 22/4/2009 Add: 64, Adekunle Banjo Avenue, Shangisha, Magodo, Lagos city, Nigeria Website: www.tawiskie.com Legal Representative: Mrs. ADEYEMI TAWAKALITU ABIMBOLA Managing Director Email: aftaabbnltd@yahoo.com Mp: +234 802 372 4632; +234 817 306 5418

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “AFTAAB BUSINESS NETWORK LTD.,” có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt – may.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC