Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Hungary cần liên doanh liên kết với doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dây cáp điện để phân phối cho thị trường châu Âu
Loại sản phẩm: Khác

Thông tin liên hệ: - Mr.Romanoczki Attila - Mobile: +36 30 6355113 - Email: romanoczki.a@gateway-to-europe.eu

Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ với công ty sau để biết thêm chi tiết:

- Gateway to Europe Ltd

- Mr.Romanoczki Attila

- Mobile: +36 30 6355113

- Email: romanoczki.a@gateway-to-europe.eu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC