Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng về mảng băng dính cho nhà máy tại Việt Nam
Loại sản phẩm: Khác

​​Tên sản phẩm: Băng dính Tape OPP Sử dụng dán Masterbox

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng về mảng băng dính​​ cho nhà máy tại Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng dính Tape OPP

Sử dụng dán Masterbox 

Chi tiết thông tin về sản phẩm: 

[Buyer] SEV - 3.png

​Doanh nghiệp tiềm năng quan tâm, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ:  

 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - Cục Công nghiệp 

 Email: csdl.idc@gmail.com ​

TRUNG TÂM IDC


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC