Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Anh tìm nhà sản xuất các sản phẩm bảo hộ cá nhân (PPE)
Loại sản phẩm: Dệt may

Yêu cầu như sau: Polythene film on a roll PPE disposable Polythene aprons with sleeves PPE disposable Polythene aprons PPE disposable Polythene over-shoe covers PPE disposable Polythene over-sleeves Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ: Mr. Gordon Penson Email: gordon.penson@coveron.co.uk Call +44 (0) 1603 273 555 Mobile +44 (0) 7867 370 374

Công ty Coveron (UK) tìm nhà sản xuất các sản phẩm bảo hộ cá nhân (PPE).

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC