Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Anh tìm đối tác sản xuất ghế gỗ
Loại sản phẩm: Khác

Công ty Accora Ltd (UK) tìm doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam để hợp tác sản xuất ghế.

​Liên hệ : Laurie Drake

Laurie Drake | Accora Ltd
Innovation Director
laurie.drake@accora.uk.com DDI: 01223 206 135 M: 07848 452 842 www.accora.uk.com
Accora Ltd, Charter House, Barrington Road, Orwell, Cambridge. SG8 5QP T: +44 1223 206100

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC