Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất bao bì thực phẩm đặc dụng
Loại sản phẩm: Dệt may

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất các sản phẩm bao bì thực phẩm đặc dụng. Cụ thể như sau: - Duplex OPP dành cho sô-cô-la (giá trị trên 4 triệu EUR / năm) và các loại hạt (giá trị trên 5 triệu EUR / năm) ; - Giấy bọc sô-cô-la bằng nhôm (khoảng 160 tấn / năm); - BOPP hoặc giấy bọc chuyên dụng dành cho sô-cô-la (trên 60 triệu mét). Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444.

​Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất các sản phẩm bao bì thực phẩm đặc dụng.

ĐỐI TÁC

HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP VÀ CHỈNH SỬA