Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty tại Hoa kỳ có nhu cầu tìm đối tác cung cấp một số mặt hàng động cơ điện nhỏ và lưỡi cắt nhỏ
Loại sản phẩm: Cơ khí

​Một công ty tại Hoa Kỳ cần tìm đối tác cung cấp một số mặt hàng động cơ điện nhỏ và lưỡi cắt nhỏ. Chi tiết cụ thể dưới đây


Công ty Brightworks Technology, Inc:

- Địa chỉ tại 2794 Loker Avenue West, Ste 101/102, Carlsbad, CA 92010, USA

- Người liên hệ: Ông Robert Carl, President

- Email: rob.carl@brightworks-usa.com

- Điện thoại: + 1 858-275-6423 ext 101; Direct: +1 858-397-5305

- Fax: + 1 858-225-6814


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC