Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty Israel tìm nhà sản xuất hàng dệt underwear thể thao ở Việt Nam
Loại sản phẩm: Dệt may

Công ty Israel dưới đây có chi nhánh tại Mỹ và nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại, Công ty này muốn dịch chuyển sản xuất sang thị trường Việt Nam, muốn hợp tác đầu tư liên doanh với đối tác Việt Nam để sản xuất hoặc đặt hàng đối tác Viêt Nam sản xuất các loại sản phẩm underwear hàng dệt thể thao (như trong ảnh gửi kèm) để xuất khẩu sang Israel, Mỹ và các thị trường khác. Công ty Israel muốn hợp tác với đối tác Việt Nam có nhà máy sản xuất và có kinh nghiệm làm thương mại quốc tế.

​Chi tiết như trong brochure gửi kèm hoặc liên hệ trực tiếp:
Ms. Sivan Abuhav
Managing Director North America
Email: sivan@ikarltd.com
Website: www.ikarltd.com
Điện thoại tại Israel: +972 505566867
Điện thoại tại Mỹ: + 929-420-4111; + 646-757-4778

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC