Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty Israel cần tìm nhà sản xuất khẩu trang, găng tay, trang thiết bị y tế
Loại sản phẩm: Dệt may

Cụ thể như sau: Aryos marketing is an Israeli company working in the market for almost 30 years.
Tel: +972-3-6838121 | Fax: +972-3-6838123 | E-mail: aryos1993@gmail.com | www.Aryos.net


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC