Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Công ty Hungary cần liên doanh liên kết với công ty may mặc Việt Nam sản xuất hàng may mặc trẻ em
Loại sản phẩm: Dệt may

Liên hệ: Mr. Pankaj Mehra , email: indpankajm@gmail.com

Công ty Exity Kft. Hungary có nhu cầu liên doanh liên kết với công ty Việt Nam để sản xuất hàng may mặc trẻ em để tiệu thụ tại thị trường châu Âu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC